Сертификати

SA 8000:2008

 SA 8000 TTI

Сертификат по система за социална отговорност

BS OHSAS 18001:2007

Проектиране, разработка, монтаж, разпределение и сервиз на горивни системи, топлоенергетично оборудване и газификация

ISO 14001:2015

Проектиране, разработка, монтаж, разпределение и сервиз на горивни системи, топлоенергетично оборудване и газификация.

ISO 9001:2015

Проектиране, разработка, монтаж, разпределение и сервиз на горивни системи, топлоенергитично оборудване и газификация. Изграждане на енергийни, индустриални и инфраструктурни съоръжения.