Контакти

Сградата на фирма Технотерм се намира от дясната страна на ул. „Адам Мицкевич“ в посока от бул. „Сливница“ към ж.к. „Връбница“.

На заглавната страница на нашия сайт можете да видите снимка на сградата, която ще ви помогне да я разпознаете по-лесно.

Предложения и оплаквания от служители