Новини

Кампания по засаждане на дръвчета

10/04/2014 "Технотерм Инженеринг"ЕАД участва в кампания за засаждането на петдесет липи в зелените площи до Надлез „Надежда“, където се надяваме да се получи зелена и уханна градина, която да спира шума от трафика на кръговото на надлеза. В кампанията взеха участие и нашите партньори от "Ситигаз България" ЕАД, както и Столичен Инспекторат, които организираха засипването и подравняването на терена и поливането на дръвчетата.

Система за социална отговорност

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 04.04.2014 г. Ръководството на „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.
При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването на принципите на ССО, степен на съответствие на документите на ССО с изискванията на SA 8000:2008, резултати от обучения, ефективност на политиката по условия на труд, реализацията на целите и задачите по отношение подобряване условията на труд и др. Няма регистрирани оплаквания от страна на персонала по отношение на дискриминация относно пол, възраст, принадлежност, както и грубо или обидно поведение. В дружеството няма регистриран детски или принудителен труд.
Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2014 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя.
На основата на получените резултати от вътрешният одит, и прегледа от Ръководството считаме, че изградената Система по социална отговорност в „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София е действаща и ефективна.

25 Години Технотерм Инженеринг

През двадесет и петата година на своето съществуване „Технотерм Инженеринг“ ЕАД се утвърди като водеща фирма в областта на топлоенергетиката, топлотехниката и газоснабдяването.
Честито на всички колеги, партньори и клиенти.

Страници