Обекти

Обектите, изпълнени от нас през последните години, се характеризират с голямо разнообразие – oт отопление и газификация на жилищни сгради и домове (20 kW), до големи енергийни обекти с мощност над 100 MW.

Общото между двата вида обекти е високото качество на изпълнение, съобразено с последните изисквания по отношение на проектирането, монтажа и инсталацията на такива обекти, икономичността и екологосъобразността на експлоатацията.

Тук е представена една малка част от проектите, изпълнени и въведени в действие от Технотерм Инженеринг.

Тук вие можете да видите списък на част от обектите и работите по тях които сме изпълнили през годините.
Списък с обектите