Технотерм Инженеринг ЕАД е основан на 09.03.1989 г. като една от първите частни фирми в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и газификацията.

 

Фирмата осъществява инженерингова дейност като са реализирани над 5000 обекта, включително с единична топлинна мощност до 120 MW.

Технотерм инженеринг ЕАД  е притежател както на редица отличия за добре изпълнени ангажименти така и на международни сертификати за качество.