Технотерм инженеринг ЕАД притежава акредитация за работа с котли високо налягане, съдове и тръбопроводи под налягане и съоръжения за газ (пропан-бутан и природен газ).

Използваната нормативна база се основава на българските държавни стандарти, стандарти DIN, DIN-DVGW, EN-норми и фирмени нормали. Представители на фирмата участват в работата на съответните технически комитети по създаване на нови български норми.