ПОВЕЧЕ ОТ:

Години опит

%

Ефективност

Технотерм Инженеринг ЕАД

предлага висококачествена система за отопление и производство  на топла вода базирана на компоненти на водещи европейски производители монтирани от квалифицирани служители с 30 годишен опит.

Индивидуални решения

Нашите консултанти са високо образовани и с опит над 30 години. Те ще предоставят подходящо решение за всеки конкретен случай.

При желание от страна на клиента се изготвя работен проект, доставки и монтиране на оборудването, както и сервизно обслужване.

Обема на дейността обхваща:

Отоплителна система

Система за подаване на топла вода

Котел за подгряване на топла вода за отопление и битово ползване

Системи за управление, вкл. от смартфон

Газифицирана система: тръбопроводи, арматура, системи за сигурност

Димоходи и комини

Газови калорифери, конвектори и нагреватели

Доставките са налични от фирми: FONDITAL, GIACOMINI, EUROTIS, WILO и др.

Клиентът може да си поръча, както пълно изграждане на системата, така и частично, по отделни системи, само консултации  към доставките.

Изградените системи са защитени с гаранционен и извънгаранционен сервиз от сервизни техници, специално обучени за тази дейност, оборудвани с най-съвременно оборудване.