Технотерм Инженеринг ЕАД е основан на 09.03.1989 г. като една от първите частни фирми в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и газификацията.

Фирмата осъществява инженерингова дейност като са реализирани над 5000 обекта,, включително с единична топлинна мощност до 120 MW.

Осигурява се  сервизно и гаранционно обслужване на повече от 5000 обекта.

От 2010 г. фирмата е собственост на Групо Сочета Газ Римини S.p.A.

Дългогодишният опит, натрупан в инженеринговата дейност – както в мащабни енергийни проекти, така и в битовия сектор – изведе „Технотерм Инженеринг” на едно от челните места в бранша. Фирмата осъществява успешно следните дейности:

  • проектиране на котелни ситеми, топлинни пещи, сушилни, автоматични газорегулаторни станции, газорегулаторни и измервателни пунктове, преносни, разпределителни и площадкови газопроводи
  • проектиране, мениджмънт и реализация на градски газоразпределителни мрежи, транзитни междуселищни газопроводи с високо налянане
  • доставка и монтаж на оборудване: котли, горелки, турбини, парогенератори, тръбопроводни системи, деаераторни системи, ХВО системи за управление, малки битови отоплителни системи
  • въвеждане в експлоатация на проектираните системи, сервиз и абонаментно обслужване

Съоръженията, които предлагаме и влагаме при осъществяването на проектите си, се внасят от утвърдени производители в Европа – фирми от Германия, Швейцария, Италия, Франция и др., и са гаранция за високо качество. Специалистите ни са висококвалифицирани и периодично преминават обучение при европейските ни партньори за запознаване с новостите и повишаване на компетентността си.