Рационализирането на потреблението заема основно място сред основните предизвикателства пред които се изправят тези, ангажирани с управлението на електроенергията, поддържането и проектирането на системите за обществено осветление. Сериозните екологични и икономически проблеми на тези времена налагат решението на тези въпроси да не бъда отлагано.   Освен това европейските и националните регулации стават все по-взискателни, в съответствие със световните протоколи. И не на последно място, налице е неотложната необходимост да се обърне внимание на тези въпроси чрез все по-интелигентни методи на комуникация за всеки, който иска да се придържа към най-съвременните решения. За разлика от миналото, днес се достъпна  авангардна технология, която позволява потребителят да влезе в по-интелигентно и по-зелено бъдеще, тъй като позволява:
  1. оптимизиране на използването на енергия чрез максимизиране на резултатите и значително намаляване на потреблението и разходите;
  2. да свързва по един по-ефективен начин различните услуги за гражданите.
В контекста на тези случаи, Menowatt Ge се явява водеща компания, предлагаща редица модерни и ефективни решения, способни да изведат клиентите на много напреднало ниво на иновации, комуникации, спестяване и опазване на околната среда. В тази група, основната позиция е заета от MERIDIO. Meridio е продукт на десетгодишния опит и ноу-хау на Menowatt Ge в областта на изделията за енергийна ефективност, дистанционно управление и иновативни „умни“ решения, всъщност е уникално по рода си решение, защото разполага с оригинални решения, разработени от Menowatt Ge. MERIDIO въвежда нова концепция за обществено осветление, която превръща уличната лампа от обикновен елемент на осветлението и градска декорация в мощна мултифункционална станция, която предоставя и услуги в сферата на „умния град“ (Smart City) и интелигентни измервателни системи (Smart Metering), чрез интелигентно използване на широкото разпространение на обществени лампи за създаване на инфраструктурата на мрежата, която прави град „умен“.