За бързото, своевременно и компетентно обслужване на нашите клиенти е изградена специализирана мобилна сервизна група, снабдена със съвременна, модерна техника и софтуер за диагностика, профилактика и ремонт на енергийни обекти: котли, котелни системи на течно и газово гориво, горивни устройства, водоподготовка, деаераторни ситеми, кондензни и горивни стопанства. 

Наличието на много сервизни обекти (над 2 000) изисква поддържане на складови наличности на достатъчно количество резервни части и компоненти.

Доволните клиенти утвърдиха Технотерм инженеринг ЕАД като търсен и желан партньор.