За пореден път камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличие за най-добра компания на „Технотерм Инженеринг“ ЕАД. Наградата е златна в раздел „Строежи от енергийната инфраструктура“ за малки предприятия.