Във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, Технотерм Инженеринг ЕАД със седалище и адрес на управление ул. Адам Мицкевич 4А, София, в качеството си на Администратор на лични данни,
(по-нататък „АДМИНИСТРАТОР“) Ви информира, че личните Ви данни, събирани във връзка с договорните ни отношения ще бъдат обработвани в съответствие с основните права и свободи на физическите лица с особено внимание към правото на защита на личните данни.