Информация относно обработването на лични данни

Във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, Технотерм Инженеринг ЕАД със седалище и адрес на управление ул. Адам Мицкевич 4А, София, в качеството си на Администратор на лични данни,
(по-нататък „АДМИНИСТРАТОР“) Ви информира, че личните Ви данни, събирани във връзка с договорните ни отношения ще бъдат обработвани в съответствие с основните права и свободи на физическите лица с особено внимание към правото на защита на личните данни.

Грамота от камарата на строителите

На 27/10/2017 в София Технотерм Инженеринг ЕАД бе отново награден с Грамота в конкурса за най-добър строител за 2016г. в категория от 5 до 20 мил. лева

Отново отличие за Технотерм инженеринг ЕАД

За пореден път камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличие за най-добра компания на „Технотерм Инженеринг“ ЕАД. Наградата е златна в раздел „Строежи от енергийната инфраструктура“ за малки предприятия.